Галерия

В нашето рибовъдно стопанство има изградени 11 басейна тип землен с различна големина , като общата му площ е 180 декара от които 130 дек. Водата с която се снабдяват е от река Тунджа.

Поради множеството басейни рибовъдното ни стопанство е от смесен тип. Както за производство на риба и хайвер за консумация (стоково) така и за производство на зарибителен материал (племенно). Пълносистемно е, при нас рибата се отглежда от хайверено зърно до риба за консумация.