Сом европейски

Зарибителен материал от европейски сом от 01.04. до 30.06.2018 г.
с размери 2,4,6,8,10,12,14 см. Цена 5 ст./см.
Цената е за см. без ДДС