Толстолоб пъстър

Март – юни 2020 г.
големина 100-300 гр. – цена 4 лв./кг. без ДДС
големина 1 кг. – цена 2,50 лв./кг. без ДДС