Амур

Укрепнала личинка на Бял Амур
от 01 април до 30 юни – цена за 1000 бр.- 15.00 лв.
Цените са за брой без ДДС.