Веслонос

Укрепнала личинка на Веслонос
От 6 – 8 см. края на м. май 2018г.
2 лв. за 1 брой
Цените са за брой без ДДС