Пъстърва дъгова американска

Хайвера е внос от Испански водещ производител.

НОВО ЗА 2020 Г.

Зарибител пъстърва

Американска дъгова пъстърва

Цена за 1 кг.без ДДС/BGN
1. 5 гр. 23,00
2. 10 гр.-15 гр. 15,00
3. 20 гр. 12,50
4. 30 гр. 11,50
5. 40 гр. 10,00
6. 50 гр. 9,00