Сибирска есетра

Укрепнала личинка на Сибирска есетра
От 20гр. до 50 гр. – март – април 2017г.
от 0,5 до 2,00 лв. на бройка
Цените са за брой без ДДС