Сом европейски

Укрепнала личинка на сом европейски
от 01.03 до 30.06.2019 г. с размери от 2,4,6,8,10,12,14 см.
цена 5 ст. на сантиметър

Цените са за сантиметър без ДДС.