Толстолоб бял

Рибовъдно стопанство Шестица има възможност да предлага ранен зарибителен материал произведен в собствена рециркулационна система при контролируеми условия. Единствената риба фитопланктонофаг – предотвратяваща еутрофикацията и замори във водоемите , не е конкурент на шарана, поради тези си качества това е един от най-ценните видове , чието присъствие е задължително във водоема и ние силно препоръчваме.
При закупуване на ранна личинка бял толстолоб предимството е по-дълъг период за отглеждане с месец , месец и половина.
Захранената личинка има по-голяма оцелямост и почти няма предлагане на пазара.
Укрепнала личинка на Толстолоб Бял

Толстолоб бял с големина на 0,5 – 1 гр. размер 2-3 см. “тиквена семка”
Период 15.05.-30.06.2020 г. – Цена за 1000 бр. – 15 лв. без ДДС

Може да се слагат 1000 бр. в капсула с кислород.
Цена на капсулата (2 торби) 2 лв. без ДДС
При закупуване на големи количества рибките трябва да се транспортират с контейнери с вода и кислород.

Толстолоб с големина в гр. – Цена за брой
1 -2 гр. – 0,02 лв./брой
3 гр. – 0,03 лв./брой
4 гр. – 0,04 лв./брой
5 гр. – 0,05 лв./брой

Цените са за брой без ДДС.