Толстолоб бял

Рибовъдно стопанство Шестица има възможност да предлага ранен зарибителен материал произведен в собствена рециркулационна система при контролируеми условия. Единствената риба фитопланктонофаг – предотвратяваща еутрофикацията и замори във водоемите , не е конкурент на шарана, поради тези си качества това е един от най-ценните видове , чието присъствие е задължително във водоема и ние силно препоръчваме.
При закупуване на ранна личинка бял толстолоб предимството е по-дълъг период за отглеждане с месец , месец и половина.
Захранената личинка има по-голяма оцелямост и почти няма предлагане на пазара.
Укрепнала личинка на Толстолоб Бял
от 20.05. до 30.06.2018 г.- 1000 бр. – 15,00 лв.

Цените са за брой без ДДС.