Щука

Укрепнала личинка на Щука
края на м.април 2017 г. -от 2 см. до 3 см. цена 5 ст. на сантиметър

Цените са за сантиметър без ДДС.