Щука

Укрепнала личинка на Щука
15.03.-15.05.2020 г. -от 2,4,6 см. цена 5 ст. на сантиметър

Цените са за сантиметър без ДДС.