За контакти

За контакти:

България

Казанлък

Индустриална зона Юг (по пътя за Бузувград)

телефони:

0876 63 6666 заявки за личинки и зарибител

0876 616666 Рибна борса

e-mail: ribarnik@fishfarmsix.bg

facebook : Рибовъдно Стопанство Шестица