За фирмата

   

ЗА НАС

 

Рибовъдно стопанство „Шестица“ е разположено на територията на в гр.Казанлък, който се намира в подножието на Стара планина в Казанлъшката котловина, която е част от Розовата долина, известна със своята красота и плодородие.

През 2014 г. Започва обновяването на съществуващите рибарници и изграждането на нови. Изгражда се и инфраструктура , както и рибна борса на дребно за град Казанлък и околността. Рибната борса предлага голямо разнообразие от всички сладководни аквакултури и отваря на 26.10.2015 г.

В  нашето рибовъдно стопанство има изградени 11 басейна тип землен с различна големина , като общата му площ е 180 декара от които 130 дек. водна площ Водата с която се снабдяват е от река Тунджа.

Поради множеството басейни рибовъдното ни стопанство е от смесен тип. Както за производство на риба и хайвер за консумация (стоково) така и за производство на ранен зарибителен материал (личинка, захранена личинка) март-април. Пълносистемно е, при нас рибата се отглежда от хайверено зърно до риба за консумация.

В зависимост от интензитета се определя като суперинтензивно, поради голямата гъстота на посадките. Рибопроизводството ни възлиза на 1500кг. до 2000 кг. от декар.Храненето на рибата е с висококачествен пълноценно комбиниран екструдиран фураж на фирма Aller Aqua. Осигурено е допълнително аериране на водата с аератори и течен кислород. Пълно почистване на водоемите един път годишно.

Фирмата ни стартира изграждането на рециркулационна система за отглеждане на аквакултури. Пусковия срок е януари 2017 г. Рециркулационните  аквакултурни системи (RAS) представляват нов и уникален начин за рибовъдството. Вместо традиционния метод на отглеждане риба на открито в открити басейни и язовири,при  тази система рибата се отглежда при висока плътност, в закрити басейни  с контролирана среда. Нова вода се добавя в резервоарите, само за да компенсира загубите от изтичане и изпаряване .
РЦС предлага на производителите на риба различни важни предимства пред откритите водни мощности . Те включват метод за увеличаване на производството при ограничено снабдяване с вода и земя, почти пълен контрол на околната среда, за да се максимизира растежа на рибите през цялата година, гъвкавост, за да позиционирате производствените си  съоръжения в близост до големи пазари, пълно и удобно излавяне на рибата, както и бърз и ефективен контрол на заболяването.

Нашата мисия е : Обогатяване на отглежданите аквакултури, подобряване на храненето на човека, опазване на водните ресурси на страната. Иновативен метод за отглеждане на риба.

Нашата визия е: Голямо биоразнообразие, предлагане на зарибителен материал / ранна личинка и захранена личинка / от нетрадиционни аквакултури, които могат да се отглеждат в България.

Нашите цели: Да се увеличи консумацията на риба в България , поради доказаните и качества за здравето на човека. Да се увеличи добива от единица площ с минимално изразходване на вода и запазване здравето на рибата. Да се превърнем в износители на сладководна риба и зарибителен материал. Да осигурим ранна захранена личинка месеци март и април. Да се добавят нови видове за отглеждане ( веслонос, естра, лин/, което ще спомогне за увеличаване на добивите и печалбата от единица площ.

Рибовъдно стопанство “Шестица” е единственото рибовъдно стопанство в България , което разработва специална технология за люпене на ранна личинка от сладководни риби през месец Януари.