Амур 3 – 5 дни

Фитофаг – храни се с висша водна растителност, потребява и фураж. Добър биомелиоратор – чисти басейните от обраствания с камъш , тръстика и др.

Три -петдневна личинка на Бял Амур от 10.05-15.06.2020г. цена за 100 000 бр. / 1 торба/ – 120 лв. без ДДС.

Три четири етапа на люпене.

По заявка на клиента може и други дати.