Бяла риба 3 – 5 дни

Петдневна личинка на Бял Риба очакваме в началото на м.март до 15.април 2018 г. цена за 50 000 бр. / 1 торба/ – 600 лв. без ДДС.

По заявка на клиента може и други дати.