Лин 3 – 5 дни

Бентофаг – храни се предимно с дънни организми / бентос /.

Петдневна личинка на Лин очакваме от 01.06-15.06.2020 г. цена за 100 000 бр. / 1 торба/ – 249 лв. без ДДС.

По заявка на клиента може и други дати.