Лин 3 – 5 дни

Бентофаг – храни се предимно с дънни организми / бентос /. Производство края на юни – юли

Петдневна личинка на Лин очакваме в края на м. май 2017 г. цена за 100 000 бр. / 1 торба/ – 200 лв. без ДДС.

По заявка на клиента може и други дати.