Толстолоб пъстър 3 – 5 дни

Зооплантонофаг – храни се с едър зоопланктон, конкурент на шарана за естествената храна.

Пет дневна личинка на Пъстър Толстолоб очакваме от 01.05 до 30.06.2018г. цена за 100 000 бр. / 1 торба/ – 85 лв. без ДДС.

По заявка на клиента може и други дати.