Толстолоб пъстър 3 – 5 дни

Зооплантонофаг – храни се с едър зоопланктон, конкурент на шарана за естествената храна.

Пет дневна личинка на Пъстър Толстолоб очакваме от 10.05 до 15.06.2020г. цена за 100 000 бр. / 1 торба/ – 120 лв. без ДДС.
При покупка над 5 броя торби – цена по договаряне !

По заявка на клиента може и други дати.