Толстолоб бял 3-5 дни

Рибовъдно стопанство Шестица има възможност да предлага ранен зарибителен материал произведен в собствена рециркулационна система при контролируеми условия. Единствената риба фитопланктонофаг – предотвратяваща еутрофикацията и замори във водоемите , не е конкурент на шарана, поради тези си качества това е един от най-ценните видове , чието присъствие е задължително във водоема и ние силно препоръчваме.
– личинка резорбирала жълтъчното мехурче и начално захранена
При закупуване на ранна личинка бял толстолоб предимството е по-дълъг период за отглеждане с месец , месец и половина.
Петдневна личинка на Бял Толстолоб очакваме 01.05.2018 до 30.06.2018 г. цена за 100 000 бр. / 1 торба/ – 85 лв. без ДДС.

По заявка на клиента може и други дати.