Новини

 

 

Програма за морско дело и рибарство
Насърчаване на предлагането на пазара и преработването
Мерки за предлагане на пазара – сектор “Аквакултури”
BG14MFOP001-5.021
Осигуряване на компенсации на стопанствата, заети с производство на аквакултури за допълнителните разходи. 

Компенсации за Томина Комерс ЕООД, заето с производство на аквакултури за допълнителните разходи, които са понесени поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна, финансиран от Програма „Морско дело и рибарство 2014-2020г.

 

Рибовъдно стопанство “Шестица” е единственото рибовъдно стопанство в България , което разработва специална технология за люпене на ранна личинка от сладководни риби през месец Януари.

Рециркулационната ни система.

Люпене на хайвер от руска и сибирска есетра.