Фураж за риби

Алер Аква
Алер Аквa е семейна компания с над стогодишна история. Началото е през 1912 година. Започва като мелница за брашно, а в последствие се специализира в производство на фуражи за различни селскостопански животни. В началото на петдесетте години на миналия век, следствие бурното развитие на пъстървовъдството в Дания, фабриката започва производството на фураж за риби, а от 1996 година това е основното и единствено производство. Алер Аква е третият най- голям производител на храни за риби в Европа и продава в над 70 страни в Европа, Азия и Африка. Компанията притежава заводи в Дания, Полша, Германия и Египет. Предстои откриване на още два- в Китай и Замбия. В изследователския център в Бюзум- Германия се разработват и оптимизират нови рецепти.
Продуктовата листа на Алер Аква включва фуражи за над тридесет вида пресноводни и соленоводни риби, както и широк асортимент за различен тип производство- от полуинтензивен до култивиране в затворени рециркулационни системи.
Компанията има представителство в България, където можете да закупите фуражи както и да получите консултации по въпроси свързани с храненето и производството на различни видове риби
За програмите за хранене и различните видове фуражи можете да се информирате на www.aler-aqua.com, както и на телефоните на представителството 02/……….